HĐND huyện Phú Tân khảo sát, giám sát đầu tư công giai đoạn 2021-2025

14/05/2024 - 15:25

 - Ngày 14/5, Thường trực HĐND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đến khảo sát, giám sát trực tiếp tại 2 xã Phú Thạnh và Phú Lâm về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2021-2025, UBND xã Phú Thạnh đăng ký 5 công trình, với tổng số vốn 3 tỷ 203 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 3 tỷ 14 triệu đồng, gồm: Bê-tông đường cộ, nước sạch vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. Đến nay, đã thực hiện xong 2 công trình là bê-tông đường cộ số 18 và 15, còn lại 3 công trình đang hoàn chỉnh hồ sơ tư vấn.

Đối với xã Phú Lâm đăng ký 4 công trình đầu tư công, với tổng vốn hơn 3,3 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 3 tỷ 14 triệu đồng, gồm: Xây dựng công viên KDC 13, lắp đặt hệ thống chiếu sáng TL954, nâng cấp sân thể thao và bê-tông đường cộ. Đến nay, thực hiện xong 2 công trình là xây dựng công viên KDC 13 và lắp đặt hệ thống chiếu sáng TL954; 2 công trình đang được đơn vị tư vấn thẩm tra.

Tại buổi làm việc, UBND 2 xã Phú Thạnh và Phú Lâm đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện các công trình còn lại; tăng cường tập huấn cho cán bộ chuyên môn trong việc lập thủ tục đầu tư công…

M.H.