HĐND huyện Tịnh Biên giám sát công tác phòng, chống tàng trữ, mua bán, sử dụng các chất ma túy

30/03/2022 - 15:42

 - Ngày 30/3, HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức đoàn đến giám sát Công an huyện về công tác phòng, chống tàng trữ, mua bán, sử dụng các chất ma túy năm 2021.

A A

HĐND huyện Tịnh Biên giám sát Công an huyện về công tác phòng, chống tàng trữ, mua bán, sử dụng các chất ma túy năm 2021

Tại cuộc họp, HĐND huyện Tịnh Biên yêu cầu Công an huyện đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp các ngành và địa phương thường xuyên kiểm soát, triệt xóa các điểm nóng về ma túy; nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong xã hội và nhà trường, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở bằng tiếng Kinh và Khmer...

Năm 2021, Công an huyện Tịnh Biên đã lập hồ sơ quản lý gần 320 đối tượng liên quan hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng các chất ma túy bằng hình thức quản lý tại địa phương và cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, phát hiện, bắt giữ 14 vụ, liên quan 17 đối tượng có hành vi “Vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy”, tăng 8 vụ so cùng kỳ.

THANH TIẾN