HĐND huyện Tri Tôn chuẩn bị kỳ họp thứ 15 chuyên đề

20/04/2024 - 10:08

 - Chiều 19/4, HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp thảo luận tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 15 chuyên đề. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 (huyện Tri Tôn); Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí đã đến dự.

Các đại biểu dự họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các văn bản trình kỳ họp. Theo đó, các đại biểu thống nhất với nội dung nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương, với 4 hạng mục công trình; thống nhất nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023 gần 33,2 tỷ đồng, phương án sử dụng là dành 70% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương, 30% chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác.

Các đại biểu cũng thống nhất điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Chúc đến năm 2035 là đô thị loại IV trực thuộc huyện Tri Tôn, đô thị thương mại dịch vụ, du lịch văn hóa lịch sử, cảnh quan sinh thái của huyện.

N.C