HĐND tỉnh An Giang giám sát công tác tổ chức bầu cử ở huyện An Phú

04/03/2021 - 16:24

 - Ngày 4-3, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về công tác tổ chức bầu cử ở huyện An Phú.

A A

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc về công tác bầu cử ở huyện An Phú

Sau khi hiệp thương lần thứ nhất, HĐND huyện, xã đã thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử cấp huyện 65 người, cấp xã 766 người. Đồng thời, số đại biểu được bầu cấp huyện là 34 đại biểu, cấp xã là 373 đại biểu. Về số đơn vị bầu cử: cấp huyện là 8 đơn vị, các xã, thị trấn 89 đơn vị; toàn huyện có 124 khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đánh giá cao các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử của huyện. Yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện tập trung bám sát các quy định, hướng dẫn để đảm bảo tiến độ thời gian; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chuẩn bị các phương án bầu cử trong tình hình dịch COVID-19, nhằm đảm bảo công tác bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công.

HỮU HUYNH