HĐND tỉnh An Giang giám sát tại huyện Phú Tân

15/10/2020 - 15:25

 - Ngày 15-10, HĐND tỉnh An Giang đã có buổi giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2020; công tác quy hoạch, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tình hình quản lý, sử dụng đất trong cụm công nghiệp Tân Trung và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 954 trên địa bàn huyện Phú Tân.

A A

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang  Đỗ Tấn Kiết kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết đề nghị huyện Phú Tân cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn; quan tâm công tác thẩm định các công trình, dự án đầu tư ngay từ đầu; có giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sử dụng diện tích đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Huyện Phú Tân kiến nghị với đoàn một số nội dung: sớm triển khai lập quy hoạch đất đai của tỉnh để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch cấp huyện thuận tiện; các cấp, các ngành phối hợp thực hiện có hiệu các công trình theo danh mục đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất...

MỸ HẠNH