HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

19/04/2024 - 11:11

 - Sáng 19/4, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh An Giang đối với ông Lê Tuấn Khanh (do được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết thôi việc theo nguyện vọng); miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Ngô Hồng Yến (do thôi giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tách chức danh Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ); bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Lê Nguyên Châu, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, xem xét, thông qua nhiều nghị quyết HĐND (lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội, pháp chế), như: Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công; điều chỉnh nghị quyết về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2024.

Bên cạnh đó, thông qua Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024; phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2023 – 2024…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Nưng ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp. Đồng thời, tri ân đồng chí Lê Tuấn Khanh về những đóng góp cho hoạt động HĐND tỉnh trong 5 nhiệm kỳ qua (từ năm 1992 đến nay).

Đồng thời yêu cầu sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương triển khai nghị quyết đã được biểu quyết thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

GIA KHÁNH