HĐND TX. Tân Châu thông qua 5 nghị quyết chuyên đề

01/12/2023 - 18:16

 - Chiều 1/12, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 12 (chuyên đề) HĐND TX. Tân Châu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026), để giải quyết công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TX. Tân Châu.

Các đại biểu HĐND TX. Tân Châu biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp

Tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND và Chủ tịch HĐND TX.Tân Châu  khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Chủ tịch UBND TX Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ tặng hoa cho các thành viên UBND TX.Tân Châu miễn nhiệm và được bầu bổ sung

Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp tặng hoa cho nguyên Chủ tịch và Chủ tịch HĐND TX.Tân Châu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Tại kỳ họp đã thông qua các tờ trình và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TX. Tân Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Ngô Thanh Vũ, nguyên Trưởng Công an TX.Tân Châu  và ông SoroLes, nguyên Trưởng phòng Dân tộc TX. Tân Châu, do chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND TX. Tân Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phan Văn Sang, Trưởng Công an TX.Tân Châu; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TX. Tân Châu  khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đối với ông Huỳnh Quốc Thái (nhận nhiệm vụ mới) và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND TX. Tân Châu khóa VII (nhiệm kỳ 2021 – 2026) đối với ông Trương Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu, đại biểu HĐND TX.Tân Châu.

Cùng với đó, phê chuẩn điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TX.Tân Châu  năm 2023.

MINH HIỂN – TRẦN HUYỆN