Hỗ trợ 2,5 tấn gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Châu Phú

16/04/2020 - 15:45

 - Ngày 16-4, Huyện đoàn Châu Phú phối hợp Đảng ủy, UBND thị trấn Cái Dầu phát 2,5 tấn gạo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn.

A A

Hỗ trợ 2,5 tấn gạo cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Châu Phú

Tổng kinh phí 2,5 tấn gạo khoảng 30 triệu đồng, do Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thanh (thị trấn Cái Dầu) hỗ trợ. Hoạt động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

M.L