Học tập và làm theo Bác ở huyện đầu nguồn

18/05/2020 - 06:27

 - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về cách nghĩ, cách làm và trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, trong sinh hoạt của các cơ quan hành chính nhà nước, mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện An Phú (An Giang).

A A

Huyện An Phú khánh thành cầu giao thông do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Mô hình xây dựng cầu nông thôn do chương trình Tạp chí Nông thôn Việt và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ huyện An Phú xây dựng 16 cây cầu, với tổng số tiền là 20,8 tỷ đồng (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcom bank) tài trợ 10 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10,8 tỷ đồng), với tổng số 10.537 ngày công lao động, giá trị tương đương 2,1 tỷ đồng và nhân dân đóng góp về thực phẩm, vật tư, phương tiện vận chuyển và công cụ, với số tiền 8,7 tỷ đồng… Những công trình này góp phần thay đổi diện mạo nông thôn khu vực biên giới, giúp người dân đi lại dễ dàng và rút ngắn khoảng cách giữa các địa bàn.

Mô hình vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội 6,1 tỷ đồng, qua đó cất 62 căn nhà, hỗ trợ khám, chữa bệnh 704 người, trợ giúp 3.114 em học sinh; thăm hỏi, tặng quà 10.450 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và trợ cấp khó khăn đột xuất 2.077 hộ... Mô hình vận động tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo ở 14 xã, thị trấn, với số tiền gần 17,5 đồng.

Cùng với nhiều mô hình thiết thực được triển khai, như: phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; vận động nhân dân hiến đất làm đường; làm đèn đường thắp sáng lộ nông thôn; tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế và tổ phụ nữ tiết kiệm bỏ ống heo đất; mô hình vận động quà ”Tiếp bước đến trường” cho học sinh nghèo... thật sự mang ý nghĩa “ích nước, lợi dân”.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú Lê Minh Thuận cho biết, các chi, đảng bộ đã tập trung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên và tự giác. Đồng thời, triển khai thực hiện trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, nhiều sáng kiến, cách làm mới, mô hình hay được triển khai thực hiện và nhân rộng trong toàn xã hội; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua dạy tốt - học tốt… tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền từ trong nội bộ đến nhân dân việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng hình thức phù hợp, hiệu quả. Qua đó, các phong trào thi đua, hoạt động xã hội - từ thiện xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, như: vận động tiền mua xe chuyển bệnh miễn phí, cất nhà Đại đoàn kết, tổ tiết kiệm bỏ ống heo đất của Hội Phụ nữ, nhận giúp đỡ các hộ nghèo; đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ trại cơm từ thiện tại các bệnh viện, hiến đất xây dựng nghĩa trang nhân dân, hiến đất làm đường, thắp sáng lộ nông thôn...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề qua từng năm, nhất là chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, nội dung đột phá của huyện “Nêu cao tinh thần trách nhiệm”, “Nói đi đôi với làm”, “Xây dựng tinh thần đoàn kết” cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và xã, thị trấn.

Đồng thời, triển khai cho cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở, tỷ lệ đảng viên tham gia các đợt triển khai đạt từ 98% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tiếp thu tốt và vận dụng vào thực tế công tác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của từng đồng chí.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức mô hình Hội nghị tuyên truyền chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước” cho cán bộ, đảng viên ở tất cả các chi, đảng bộ cơ sở, với 4.492 đồng chí. Nội dung này đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, sự phấn khởi và đồng tình hưởng ứng học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết, huyện tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác và thường xuyên của từng tổ chức, cá nhân. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các nghị quyết khác của Đảng; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra bảo đảm việc học tập và làm theo thực chất, hiệu quả.

HỮU HUYNH

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong kế hoạch, chương trình công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.