Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú

12/10/2020 - 14:58

 - Ngày 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú (An Giang) tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện An Phú

Hơn 9 tháng qua, tổng mức bán lẻ dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn huyện đạt 3.420 tỷ đồng (đạt 72,7% kế hoạch); doanh thu hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng 465 triệu USD, đạt 62% kế hoạch. Toàn huyện có 16 hợp tác xã, vận động người dân tại vùng trồng xoài xã Phú Hữu thành lập hợp tác xã để làm thủ tục cấp mã code cho sản phẩm. Đang tập trung các dự án trọng điểm, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để nghiệm thu (phần đường) Tỉnh lộ 957… Năm học mới, huyện đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp với tổng vốn gần 51 tỷ đồng…

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện làm tốt công tác phòng, chống COVID-19, kiểm soát chặt chẽ biên giới và tăng cường tuyên truyền ổn định tư tưởng người dân. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, góp phần tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2020.

Các tháng cuối năm, Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức yêu cầu các ngành, địa phương trong huyện tập trung các giải pháp đảm bảo sản xuất, mở rộng mô hình sản xuất hiệu quả và tăng cường xây dựng nông thôn mới. Chú trọng quản lý xây dựng và quy hoạch nông nghiệp, kêu gọi đầu tư; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc…

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, như: Tỉnh lộ 957, dự án WB9, cầu An Phú – Vĩnh Lộc, nạo vét thông luồng sông Hậu; tăng cường quản lý về trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế học sinh bỏ học; chủ động phòng chống lụt bão, đưa rước học sinh mùa nước nổi. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng – an ninh và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Tin, ảnh: HỮU HUYNH