Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên

04/12/2019 - 07:30

 - Ngày 3-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (nhiệm kỳ 2015-2020) với nhiều nội dung quan trọng: công bố và trao Quyết định số 1163-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2015-2020); báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; triển khai một số văn bản liên quan đến Đại hội Đảng các cấp…

A A

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên

Năm 2019, huyện Tịnh Biên đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu của nghị quyết, gồm: giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1ha đất canh tác; tổng mức bán lẻ hàng hóa; thu ngân sách; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; tỷ lệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tỷ lệ giảm hộ nghèo… Trong phát triển kinh tế - xã hội, Tịnh Biên đã đón hơn 3,6 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu hơn 371 tỷ đồng; kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đạt hơn 306 triệu USD, tăng 89% so cùng kỳ…

THANH TIẾN