Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2015-2020)

07/07/2020 - 15:45

 - Ngày 7-7, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

A A

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020, quan điểm nâng huyện Tịnh Biên lên thị xã; báo cáo công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2020…

Trong 6 tháng cuối năm2020, Ban Chấp hành Huyện ủy Tịnh Biên xác định tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19; đẩy mạnh công tác lãnh đạo tổ chức thành công của Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020 – 2025); tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

THANH TIẾN