Hội nghị điển hình tiên tiến xã Thới Sơn

09/07/2020 - 14:31

 - Ngày 9-7, UBND xã Thới Sơn (Tịnh Biên, An Giang) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thi đua yêu nước lần thứ III (giai đoạn 2015-2020) và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Đây là địa phương được UBND huyện Tịnh Biên chọn làm đại hội điểm trong phong trào thi đua yêu nước.

A A

Đại hội đã rút kinh nghiệm, chia sẻ những mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, như: công tác an sinh xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào thanh niên khởi nghiệp; mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cáchoạt động đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương….

Dịp này, UBND huyện Tịnh  Biên đã khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại xã Thới Sơn. UBND xã Thới Sơn khen thưởng 20 cá nhân điển hình tiên tiến của địa phương.

THANH TIẾN