Hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi

04/10/2019 - 21:00

 - Chiều 4-10, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi.

A A

Hội nghị góp ý Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị góp ý Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)

Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Huỳnh Sơn (đứng) và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú chủ trì hội nghị

Hội nghị góp ý Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi)

Các đại biểu nghiên cứu dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý và điền vào phiếu lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi, với các vấn đề về:  thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở; tuổi nghỉ hưu; chế độ tiền lương; thương lượng và thỏa ước lao động tập thể; tranh chấp lao động, đình công; vấn đề lao động nữ và bình đẳng giới...

Tin, ảnh: THANH HÙNG