Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2022

25/03/2022 - 13:06

 - Sáng 25/3, tại An Giang, Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé đã đến dự.

A A

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu đóng góp quy chế hoạt động năm 2022

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu ký kết giao ước thi đua năm 2022

Năm 2022, Cụm Thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu, do Hội Nhà báo tỉnh An Giang làm cụm trưởng sẽ tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua thường xuyên và đột xuất do Hội Nhà báo Việt Nam và các địa phương phát động. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác để nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Bên cạnh đó, phát động rộng rãi trong các tổ chức hội, hội viên lập thành tích chào mừng bằng những sản phẩm báo chí xuất sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu nghiệp vụ báo chí. Ngoài ra, tham gia tốt các giải báo chí quốc gia, khu vực và của tỉnh, thành phố năm 2022; xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN