Hội thảo khoa học “Phát triển hợp tác, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông thủy sản bền vững”

15/11/2019 - 14:26

 - Sáng 15-11, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phối hợp Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo khoa học, với chủ đề “Phát triển hợp tác, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông thủy sản bền vững”.

A A

Hội thảo khoa học “Phát triển hợp tác, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông thủy sản bền vững”

Theo đó, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã gửi 42 tham luận đến hội thảo, phân tích, đánh giá thực trạng việc hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng. Qua đó, nêu ra các hạn chế, bất cập và nguyên nhân của việc hợp tác, liên kết, xây dựng chuỗi giá trị nông thủy sản trong thời gian qua.

Đồng thời, tập trung làm rõ vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp, tổ liên kết hợp tác, vai trò của thương lái trong quá trình hình thành, xây dựng chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm làm ra, cũng như trong phát triển các mối liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị ngành hàng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

MINH HIỂN