Hơn 1,8 tỷ đồng tài trợ huyện Tịnh Biên

29/07/2019 - 07:30

 - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Tấn Danh cho biết, năm 2019, công ty thống nhất tài trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

A A

Trong đó tài trợ 15 căn nhà Đại đoàn kết (450 triệu đồng), 5 căn nhà Tình nghĩa (250 triệu đồng), 6 căn nhà Đồng đội (180 triệu đồng), tài trợ 200 triệu đồng xây dựng Nhà bia ghi danh Anh hùng liệt sĩ xã Nhơn Hưng.

Đối với Phòng Khám nhân đạo và quỹ Khuyến học huyện Tịnh Biên, được tài trợ 100 triệu đồng/đơn vị; tài trợ 60 triệu đồng cho quỹ Ươm mầm thêm xanh của Huyện đoàn Tịnh Biên; tài trợ 50 triệu đồng/đơn vị cho: quỹ Phòng, chống tội phạm (Công an huyện), quỹ Khuyến học, an ninh trật tự xã Tân Lợi và xã An Hảo, Giải đua bò truyền thống huyện Tịnh Biên. Công ty còn hỗ trợ 250 phần quà cho quỹ Cây mùa xuân (75 triệu đồng)…

NGÔ CHUẨN