Hơn 2.500 học sinh tại Nghệ An được tặng điện thoại để học trực tuyến

07/10/2021 - 14:27

Sau hơn hai tuần thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đến nay, Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An đã huy động được 2.500 máy điện thoại thông minh (bao gồm sim 4G) để hỗ trợ cho các em học sinh học trực tuyến.

A A

Trong số này có 1.500 máy do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, 880 máy của Viettel Nghệ An và 120 máy của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao tặng.

Trên cơ sở khảo sát từ các Phòng Giáo dục và đào tạo và các nhà trường, Sở Giáo dục và đào tạo sẽ trao tặng 2.500 máy điện thoại cho đối tượng là học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi tham gia học tập trực tuyến. Đối tượng còn lại học sinh thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

Trao điện thoại di động và xe đạp cho học sinh nghèo ở huyện Anh Sơn.

Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An yêu cầu các nhà trường tổ chức rà soát, xét chọn đúng đối tượng được thụ hưởng và tổ chức trao tặng, hỗ trợ học sinh trong thời gian sớm nhất. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, các đơn vị sẽ báo cáo chế độ quản lý, điều phối, sử dụng thiết bị cho Ban vận động quyên  góp, ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh tỉnh Nghệ An theo đúng yêu cầu.

Theo danh sách phân bổ, trong số 19/21 cấp huyện, Kỳ Sơn là địa phương nhận được sự hỗ trợ nhiều nhất với 245 máy. Kế đó là Tương Dương 223 máy, Quế Phong 210 máy, Quỳ Hợp 206 máy, Con Cuông 186 máy, Quỳ Châu 180 máy…

Hai địa phương đã có đủ máy cho học sinh học là thị xã Cửa Lò và thành phố Vinh không nhận máy trong đợt này.

Ngoài ra, các địa phương ở Nghệ An cũng đã vận động được hơn 10.000 điện thoại và các phương tiện học tập thông minh khác để trao tặng cho những học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến.

Theo THÀNH CHÂU (Báo Nhân Dân)