Họp Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh An Giang

22/11/2023 - 18:32

 - Chiều 22/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang họp thẩm tra nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 17 (cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết, Đinh Thị Việt Huỳnh; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng một số sở, ban, ngành tỉnh cùng tham dự.

Cuộc họp thông qua Tờ trình 980/TTr-UBND, ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh An Giang và dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định đối tượng, mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thông qua thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh An Giang đối với Báo cáo 930/BC-UBND, ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh An Giang kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến kỳ hợp thứ 15 (chuyên đề); Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Báo cáo công tác năm 2023 về lĩnh vực văn hóa – xã hội của UBND tỉnh An Giang.  

Cùng ngày, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh An Giang đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2024; chương trình khảo sát, giám sát, công tác năm 2024.

KIM THẢO