Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

14/02/2020 - 14:39

 - Sáng 14-2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt chủ trì.

A A

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI tiếp tục thảo luận, tham gia gia đóng góp ý kiến Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (lần 2). Đa số các thành viên Tiểu ban Văn kiện đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị. Đồng thời, đề xuất, góp ý, làm rõ hơn những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá trong Dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo đã đề cập. Trong đó, tập trung góp ý thêm vào chủ đề, phương châm, kết cấu, những nội dung chính, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu, giải pháp phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến đóng góp, định hướng hay cho dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI. Đồng thời đề nghị, Tổ biên tập tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tập hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề cương trong thời gian sớm nhất theo các định hướng phù hợp chủ trương chung của Trung ương… Theo đó, báo cáo chính trị phải tập trung đánh giá theo từng nhóm chủ trương của Tỉnh ủy (kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và vận động quần chúng), chú trọng những cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả; đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Báo cáo chính trị có giải pháp đột phá, chiến lược để tập trung lãnh, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ (2020 – 2025). Vì vậy, định hướng trong nhiệm kỳ tới phải thể hiện tính tổng thể và có điểm nhấn. Song song đó, đề nghị từng ngành, từng lĩnh vực có những ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, trong đó tập trung công tác đánh giá những kết quả làm được, phương hướng, nhiệm vụ và khâu đột phá của đơn vị mình dự kiến thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chọn lọc và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng…

THU THẢO