Họp Tổ Đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân trước kỳ họp giữa năm 2024

11/06/2024 - 14:48

 - Ngày 11/6, Tổ Đại biểu số 10, HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp, thảo luận các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Châu Văn Ly; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân Huỳnh Thành Danh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đóng góp các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh và HĐND tỉnh liên quan các vấn đề về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2024 HĐND tỉnh An Giang…

Bên cạnh đó, đại biểu cũng kiến nghị UBND tỉnh và các ngành tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy phép nuôi chim yến; cấp giấy phép nền nhà cụm tuyến dân cư; chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản; kêu gọi đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của huyện Phú Tân; một số chế độ chính sách cho cán bộ làm ở khóm, ấp; xem xét cho huyện Phú Tân khai thác lại một số mỏ cát, để địa phương phục vụ một số công trình của huyện…

CAO THẮNG (Đài TT Phú Tân)