Huyện Tịnh Biên có thêm 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao

17/03/2022 - 06:23

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, năm 2021, huyện có thêm 2 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt chứng nhận 3 sao (thuộc 2 chủ thể), gồm: Cà na muối Hòa Kiều (hộ kinh doanh Hòa Kiều, xã Tân Lập) và nước khoáng thiên nhiên SM (Công ty Cổ phần nước khoáng SM, xã An Hảo). Qua đó, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 10 sản phẩm (thuộc 4 chủ thể), trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm chứng nhận 3 sao và 1 sản phẩm 3 sao cấp huyện (đường thốt nốt dạng hủ, Công ty TNHH Ngọc Trang) đang đề xuất Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, công nhận.

A A

Huyện Tịnh Biên hiện có 62 loại mặt hàng, với 178 sản phẩm tiềm năng của 131 chủ thể thuộc 6 ngành theo Quyết định 1048/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua đó, đã rà soát và phát triển được 22 sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ du lịch.

ĐỨC TOÀN