Kết quả đầy ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

05/11/2019 - 07:21

 - Sau đợt tổng điều tra dân số và nhà ở tháng 4-2019 vừa qua, Tổng cục Thống kê đã có kết quả thống kê sơ bộ về tình hình dân số cả nước. Cùng với đó là hoàn thiện các kết quả, chỉ tiêu đặc biệt về dân số và trả về địa phương. Ghi nhận kết quả điều tra dân số tại An Giang, các con số, dữ liệu thu thập được hết sức ý nghĩa, giúp các ngành, các cấp điều chỉnh các kế hoạch, quy hoạch tổng thể trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Dân số tại An Giang được Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh công bố sơ bộ là 1.908.352 người, trong đó dân số nam là 847.570 người, chiếm 49,65% và dân số nữ là 960.782 người, chiếm 50,35%. Huyện đông dân nhất là Chợ Mới (307.981 người), kế đến là TP. Long Xuyên (272.365 người), Châu Phú (206.676 người). Với quy mô như trên, An Giang là tỉnh đông dân thứ 8 cả nước, là tỉnh có mật độ dân số đứng thứ 4 khu vực ĐBSCL, với 540 người/km2, trong khi cả nước là 290 người/km2. Tuy là tỉnh có dân số đông nhưng hiện tượng nổi lên rất đáng quan tâm là số lượng người rời khỏi địa phương đi làm ăn xa của tỉnh nhiều nhất so với 63 tỉnh, thành phố của cả nước. Nếu như năm 2009, quy mô dân số toàn tỉnh là 2.142.709 người thì đến thời điểm tổng điều tra vừa qua chỉ còn 1.908.352 người. Như vậy, dân số đã giảm đến hơn 234.000 người. Trên cơ sở thông tin thu thập cho thấy, dân số giảm tập trung chủ yếu ở 2 nhóm người: thứ nhất là người lao động đi làm ăn xa ngoài tỉnh; thứ hai là sinh viên đi học. Điển hình, tại huyện Chợ Mới, có đến 50.000 người, TX. Tân Châu 32.000 người, Châu Phú 36.000 người đi làm ăn xa trên 6 tháng.

UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Qua kết quả sơ bộ các chỉ tiêu đặc biệt về dân số như: mật độ dân số, tỷ số giới tính, phân bố dân cư, tình trạng hôn nhân, việc làm, tình hình biết đọc, biết viết… cho thấy, các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về dân số, nhà ở đối với người dân đã đem lại hiệu quả thiết thực. Điều đó thể hiện qua trình độ dân trí đã được cải thiện tích cực, cụ thể tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng mạnh, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường. Điều kiện nhà ở của hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt cả thành thị lẫn nông thôn, bởi phần lớn các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá về kết quả đạt được từ cuộc tổng điều tra: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của hơn 3.000 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát, ban chỉ đạo tổng điều tra dân số các cấp trong đợt tổng điều tra dân số vừa qua. Việc làm này rất ý nghĩa bởi 10 năm mới được thực hiện 1 lần, nhằm thu thập thông tin dân số cơ bản, tình hình dân cư, là cơ sở quan trọng để các cấp, ngành nghiên cứu, đánh giá, phân tích sự phát triển về số lượng và chất lượng dân cư, thực trạng giáo dục và đào tạo, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư, tình trạng di dân, sức khỏe sinh sản, lao động việc làm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo: “Sau kết quả sơ bộ này, Cục Thống kê phải biên soạn, phân tích số liệu, công bố dân số trung bình chính thức chuyển về các địa phương để các địa phương, ngành, các cấp có cơ sở đánh giá lại kết quả đạt được của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ và giai đoạn. Đồng thời, điều chỉnh dự toán ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch hành động, xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI… Cùng với đó, các ngành, các cấp, địa phương cần phải quyết liệt, mạnh dạn hơn trong việc giải quyết vấn đề hạn chế là tình trạng di dân rất cao của tỉnh, từ khu vực nông thôn ra thành thị, từ trong tỉnh ra ngoài tỉnh làm ăn. Tổ chức các buổi tọa đàm, hội họp chuyên môn để bàn giải pháp, hiến kế nhằm tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có những chính sách giải quyết công ăn việc làm hiệu quả hơn, hướng đến cải thiện đời sống người dân địa phương, tăng cường các chính sách an sinh xã hội để người dân từng bước “an cư lạc nghiệp”, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giữ gìn sự ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh”.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG