Khai mạc trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”

31/08/2020 - 08:29

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 30-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Việt Nam - Độc lập, tự cường. Đến dự và cắt băng khai mạc, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

A A

Người dân xem trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường”. Ảnh: KHIẾU MINH

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trưng bày chuyên đề gồm năm phần: Đường tới độc lập, tự do; Kháng chiến kiến quốc (1945-1954); Xây dựng CNXH trong khói lửa chiến tranh (1954-1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc XHCN (1975-1986); Đổi mới, hội nhập và phát triển (1986-2020). Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật trong ba phần trưng bày đầu đã điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng Việt Nam từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược (năm 1858) đến khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; giới thiệu khái quát bối cảnh lịch sử và các chiến công hào hùng của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giữ vững quyền tự do, độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc và đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước năm 1975. Hai phần trưng bày cuối phản ánh giai đoạn xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến năm 1986. Đây là giai đoạn nhân dân cả nước lao động, sản xuất và chiến đấu để hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất, chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới phía tây nam và phía bắc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia. Trong giai đoạn đổi mới, hội nhập, phát triển từ năm 1986 đến năm 2020, phòng trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội VI của Đảng ta, từ đó mở ra những chuyển biến sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, thực hiện hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam trưng bày một số bộ sưu tập tem về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

* Chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Cục Xuất bản In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm sách trực tuyến từ ngày 1 đến 15-9. 

Triển lãm giới thiệu gần 1.000 tư liệu là sách, tranh, ảnh, vi-đê-ô... được chọn lọc từ hơn 30 đơn vị xuất bản và chia làm năm khu vực chính với các nội dung: Khu Lịch sử đấu tranh giành độc lập, dựng nước và giữ nước; Khu Đảng và Bác: Giới thiệu thành tựu của Đảng và tư liệu về Bác Hồ; Khu thành tựu đổi mới đất nước giai đoạn sau 1986; Khu thành tựu ngành xuất bản Việt Nam; Khu triển lãm tem chào mừng Quốc khánh 2-9. Sự kiện nhằm tuyên truyền giúp người dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và thế giới; đồng thời khai thác sức mạnh công nghệ, mang tới người xem một triển lãm sách quy mô, hiện đại, lan tỏa giá trị sách và phát triển văn hóa đọc. Ngoài tham quan, tìm hiểu trực tuyến, độc giả sẽ được mua sách với ưu đãi miễn phí vận chuyển cho 10.000 đơn hàng đầu tiên, bao gồm các sách có trên triển lãm và tất cả các sách tại sàn sách Book365 hiện tại.

Theo Báo Nhân Dân