Khánh thành cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng

19/06/2024 - 11:11

 - Ngày 19/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng (Trúc Lâm Tiêu Dao).

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có đóng góp xây dựng cầu cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng

Công trình cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng có kết cấu bê-tông cốt thép, dài 21m, rộng 4,5m, độ thông thuyền 7m, với tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng. Trong đó, Nhóm Thôn nữ miền Tây (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đóng góp 209 triệu đồng, phần còn lại do địa phương vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp.

Dịp này, nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng cầu Kênh Trục, ranh ấp Vĩnh Thành - Vĩnh Thắng xã Vĩnh Khánh.

PHƯƠNG LAN