Kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện Tịnh Biên khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021)

26/03/2019 - 09:46

 - Sáng 26-3, HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức kỳ họp lần thứ 10 (bất thường), để tiến hành thủ tục biểu quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).

A A

Tặng hoa cho các đại biểu trúng cử chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế -  Xã hội HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021)

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất thông qua đơn xin thôi chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI đối với ông Nguyễn Văn Tứ. Đồng thời, bầu bổ sung ông Hồ Văn Ên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2016-2021).

Biểu quyết thông qua đơn xin thôi giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XI của ông Lưu Văn Đạo, bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đồng thời, biểu quyết miễn nhiệm chức Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Công Trường, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên), bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tịnh Biên) và ông Lê Ngọc Tấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực Tịnh Biên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Tịnh Biên cũng biểu quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2017.

Tin, ảnh: THANH TIẾN