Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2016-2021

17/07/2019 - 13:39

 - Trong 2 ngày 16 và 17-7, HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức kỳ họp lần thứ 11 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của địa phương và đề ra phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

A A

Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2016-2021

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp          

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách của huyện năm 2018; tình hình thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng thời, tập trung thảo luận, đánh giá kết quả tình hình thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương; việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện…

THANH TIẾN