Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện Chợ Mới xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

16/07/2020 - 16:49

 - Trong 2 ngày (15 và 16-7), HĐND huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 12, khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).

A A

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 20202; xem xét ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Chợ Mới năm 2019 và một số vấn đế khác liên quan, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Nguyễn Thanh Phong (do được Tỉnh ủy điều động giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy); miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Đặng Văn Tâm (nghỉ hưu theo chế độ). Đồng thời, miễn nhiệm 5 Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020: tổng thu ngân sách 545 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 55,2 triệu đồng/người/tháng, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 326 triệu đồng/ha, giải quyết việc làm gần 2.000 lao động, 84,17% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Hai xã Nhơn Mỹ và Mỹ Hội Đông đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, hai xã Long Giang và Mỹ An đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã Tấn Mỹ và Bình Phước Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU