Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) thành công tốt đẹp

01/07/2021 - 05:58

 - Sáng 30-6, tại hội trường UBND tỉnh An Giang đã diễn ra kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp đã thông qua kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X; thông qua nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa X; bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các Ban HĐND tỉnh; bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; bầu Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026…

A A

Đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Biểu quyết thông qua tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2021

Biểu quyết thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Bầu cử kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026)

THANH HÙNG