Liên đoàn Lao động tỉnh nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới

07/12/2019 - 11:00

 - Ngày 7-12, hơn 100 đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Mỹ Long (TP. Long Xuyên) đã tham buổi nói chuyện chuyên đề và tuyên truyền pháp luật bình đẳng giới năm 2019, kỹ năng làm cha mẹ, do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

A A

Liên đoàn Lao động tỉnh nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới

Theo đó, các đoàn viên đã được trang bị 2 nội dung, gồm: khái niệm bình đẳng giới, gồm giới tính và giới, định kiến giới và phân biệt đối xử về giới, lồng ghép giới, nhu cầu thực tiễn và nhu cầu chiến lược về giới…; tìm hiểu Luật Bình đẳng giới năm 2006.

MỸ HẠNH