Long Xuyên sẵn sàng công tác diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2018

04/07/2018 - 07:19

 - Những năm qua, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) các cấp theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”. Việc diễn tập được tổ chức thực hiện đảm bảo ít nhất 1 lần/nhiệm kỳ. Nội dung diễn tập luôn được đổi mới, gắn với tình hình thực tế và các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Thông qua các cuộc diễn tập, tiếp tục khẳng định về đường lối, quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.

Công tác diễn tập KVPT được địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực làm tham mưu, phối hợp; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc KVPT thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Do đó, ngay sau khi có chỉ thị, ý định diễn tập của Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị và quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), Thường trực BCĐ diễn tập; UBND thành phố ban hành kế hoạch và quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban giúp việc để lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành nhiệm vụ diễn tập.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT thành phố cho biết: “Để đảm bảo công tác chuẩn bị diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, BCĐ diễn tập KVPT thành phố đã phân công cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác diễn tập năm 2018 do BCĐ diễn tập tỉnh phối hợp cùng tổ nội dung diễn tập quân khu tổ chức. Đồng thời, phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm và xây dựng hệ thống văn kiện.

Trên cơ sở hội nghị quán triệt, triển khai và giao nhiệm vụ của BCĐ diễn tập KVPT thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm xây dựng hệ thống văn kiện, xây dựng công trình, thiết bị khu vực thực binh, huấn luyện và thực hành diễn tập theo nhiệm vụ được giao”.

Long Xuyên sẵn sàng công tác diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2018

Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập

Qua quá trình chuẩn bị, đến nay, hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo; văn kiện người tập; văn kiện huấn luyện thực binh đã cơ bản hoàn thành, triển khai chặt chẽ đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác huấn luyện bổ sung, điều chỉnh quân số, khảo sát các khu vực và hiệp đồng huấn luyện thực binh với các lực lượng đã cơ bản hoàn thành; công tác chuẩn bị, bảo đảm các mặt khác cũng được tiến hành song song theo kế hoạch, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ diễn tập.

Theo đó, thực hiện chỉ thị, ý định diễn tập KVPT của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và của Tỉnh ủy, năm 2018, TP. Long Xuyên sẽ tổ chức diễn tập KVPT thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã tại các phường: Đông Xuyên, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa.

Diễn tập KVPT TP. Long Xuyên năm 2018 dự kiến diễn ra trong tháng 7, với đề mục và quy mô theo chỉ thị, ý định diễn tập của tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, TP. Long Xuyên đã sẵn sàng bước vào diễn tập KVPT thành phố năm 2018.

Đặc biệt, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND, BCĐ diễn tập thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự đồng thuận nhất trí cao của các tầng lớp Nhân dân, tin rằng, cuộc diễn tập sẽ thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG