Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở An Phú

17/01/2023 - 06:37

 - Xác định rõ tầm quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

A A

Điển hình như trong các buổi đối thoại, tiếp xúc, MTTQ ghi nhận nhiều ý kiến của nhân dân về: Giá xăng, giá nhiên liệu, nguyên liệu đầu vào và giá phân bón, giá cả hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh và đời sống. Đặc biệt, nhân dân kiến nghị xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế ở các vùng biên giới; xây dựng cầu An Phú - Vĩnh Lộc; khảo sát xây dựng bờ kênh dọc sông Bình Di (địa phận thị trấn Long Bình)… Những ý kiến của nhân dân được các cấp, ngành liên quan từng bước tháo gỡ hoặc kiến nghị lên cấp trên.

Theo Chủ tịch UBMTTQVN huyện An Phú Nguyễn Văn Thao, nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được và đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền các cấp. Tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế phục hồi, huyện ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở xã Nhơn Hội 

Năm 2022, kinh tế của huyện An Phú duy trì phát triển, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt hơn 183 triệu đồng/ha; tổng thu ngân sách nhà nước 765 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch, tăng 4,2% so năm 2021. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm… đạt nhiều kết quả. Các chính sách chăm lo an sinh xã hội, chăm lo gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện tốt.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực vận động Quỹ Vì người nghèo gần 20 tỷ đồng, qua đó cất mới 164 căn nhà, sửa chữa 14 căn; thăm hỏi, tặng quà 23.228 lượt; khám, chữa bệnh 2.223 người; trợ giúp học sinh học tập, khó khăn đột xuất 1.824 lượt... Vận động xây dựng hoàn thành 50 căn nhà Đại đoàn kết tại thị trấn An Phú; tiếp tục vận động xây 45 căn nhà tại xã Đa Phước, kinh phí hơn 9 tỷ đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững...

Làm đường giao thông nông thôn ở xã Vĩnh Hậu  

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân, công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang chuyển biến tích cực, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo ngày càng nâng chất. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy, tạo đồng thuận trong nội bộ và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

MTTQ chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị để đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện được 10 cuộc (1 cuộc bằng hình thức trực tuyến), có 715 lượt cử tri tham dự, 81 lượt cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và trả lời theo quy định. Đồng thời, tích cực theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền, chủ động triển khai thực hiện Pháp lệnh Quy chế dân chủ cơ sở gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia các vấn đề của địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công khai các thông tin quy hoạch, các chính sách bồi thường...

Từng bước nâng chất hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổ chức giám sát 15 công trình thi công, qua đó chưa phát hiện sai sót; giám sát 15 vụ việc về tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ trong quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ cho tổ chức, cá nhân... UBMTTQVN huyện, các xã, thị trấn phối hợp Công an huyện, xã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được 10 cuộc, có 680 người dân và cán bộ, công chức tham dự...

UBMTTQVN huyện An Phú tham gia cùng HĐND huyện, các ban HĐND giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số lĩnh vực giám sát chuyên đề liên quan, như: Xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quản lý trật tự đô thị; quản lý các dự án, công trình xây dựng cơ bản; hoạt động xét xử của tòa án và công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, kiểm soát trật tự an toàn giao thông...

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu