Một nhiệm kỳ xứng đáng với niềm tin của cử tri

15/04/2021 - 07:37

 - Một nhiệm kỳ của “ý Đảng, lòng dân”, niềm tin vào những đại biểu của dân, do dân và hết lòng vì dân - đó chính là dấu ấn của HĐND huyện Thoại Sơn khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được, đưa Thoại Sơn được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, sớm hơn lộ trình đề ra.

A A

HĐND huyện Thoại Sơn nhiệm kỳ 2016-2021, một nhiệm kỳ xứng đáng với niềm tin của cử tri

Nhiệm kỳ 2016-2021 một giai đoạn được đánh giá là rất thành công trong hoạt động HĐND huyện. Đó là sự phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung trí tuệ phát huy dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND, sự phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả của UBND, UBMTTQVN huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 12 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp bất thường.

Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND họp triển khai kế hoạch và bàn thống nhất xác định thời gian, nội dung, chương trình họp, xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc để xem xét và quyết định tại kỳ họp và phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị có liên quan xây dựng các báo cáo để trình kỳ họp, quy định thời gian cho đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu HĐND để thảo luận các báo cáo tờ trình do UBND trình kỳ họp. Các biên bản thảo luận ở tổ đại biểu được báo cáo và xem xét tại các kỳ họp HĐND. Các tài liệu có liên quan phục vụ các kỳ họp HĐND được gửi cho đại biểu đảm bảo đúng thời gian luật định. Trong kỳ họp, thường trực HĐND huyện tuân thủ theo chương trình đã được biểu quyết thông qua để đảm bảo nội dung và thời gian của kỳ họp, phát huy dân chủ. Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND huyện xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, như: phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình thu - chi ngân sách địa phương và một số vấn đề quan trọng khác; tại kỳ họp để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp, đã xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự, nhằm kiện toàn các chức danh do HĐND bầu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã thông qua 83 nghị quyết, trong đó có 48 nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ khác và 38 nghị quyết về công tác tổ chức đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp nguyện vọng cử tri, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và ra sức thực hiện. Vấn đề chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tại các kỳ họp HĐND được đại biểu thực hiện khá tốt, được truyền thanh trực tiếp để cử tri theo dõi, góp ý trực tiếp với chủ tọa kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại các kỳ họp HĐND huyện đã có trên 30 lượt đại biểu HĐND chất vấn. Qua đó, các ban, ngành và các đơn vị có liên quan đã trả lời  tại hội trường đạt 100%. Nhìn chung, việc chất vấn và trả lời chất vấn được quan tâm và là nội dung quan trọng của kỳ họp, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và các ban HĐND đã thành lập 9 đoàn giám sát, Ban kinh tế - xã hội thành lập 8 đoàn và Ban pháp chế thành lập 8 đoàn giám sát tại các ban, ngành và các xã, thị trấn trong huyện (thực hiện 47 cuộc giám sát). Nội dung các đợt giám sát  của Thường trực và 2 ban HĐND: giữa 2 kỳ họp 6 tháng đầu năm tập trung việc triển khai nghị quyết năm của HĐND và một số chuyên đề mang tính bức xúc, như: đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, cải cách hành chính, nhất là việc đăng ký thế chấp vay vốn ngân hàng và hoạt động công chứng, việc giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân, tình hình chấp hành luật ở địa phương… Việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND do UBMTTQVN các cấp chủ trì và phối hợp UBND cấp xã tổ chức tiếp xúc cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức được 136 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, có 6.829 cử tri tham dự, đóng góp 1.469 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến cấp huyện. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra tại các buổi tiếp xúc được các vị đại biểu tiếp thu, giải thích, số còn lại yêu cầu UBND các cấp và đơn vị có liên quan trả lời đạt trên 87%.

Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm khẳng định: “Nhiệm kỳ 2016-2021, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự giám sát của HĐND cùng với sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp các doanh nghiệp và nhân dân huyện nhà các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng NTM, đô thị văn minh đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. Kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt là hoàn thành xây dựng huyện NTM sớm hơn lộ trình đề ra và đang tiến hành các bước lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và hướng đến huyện đạt đô thị loại 3. Nhìn chung, hoạt động của HĐND huyện đảm bảo chất lượng và có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, được đông đảo cử tri quam tâm, đánh giá cao”.

Những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua của HĐND huyện Thoại Sơn sẽ là những tiền đề để HĐND các cấp trên địa bàn đổi mới và nâng cao chất lượng, quy chế dân chủ ngày càng được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân và trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là trong việc tạo điều kiện và môi trường nhằm phát huy sức dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, đó chính là thành quả tốt đẹp mà HĐND huyện mang đến cho cử tri.

PHƯƠNG LAN