Năm 2020, huyện Phú Tân lắp đặt 210 camera an ninh

13/12/2019 - 07:47

 - Thực hiện Đề án An Giang điện tử, trên địa bàn huyện Phú Tân đã có 153 camera an ninh, trong đó có 93 camera đặt tại các xã: Phú Thạnh, Phú Bình, Hòa Lạc, Tân Hòa và thị trấn Phú Mỹ, có thể tích hợp vào trung tâm giám sát.

A A

Năm 2020, huyện Phú Tân sẽ tiếp tục lắp đặt 210 camera an ninh và xây dựng trung tâm giám sát kết nối các xã, thị trấn đến huyện. Đối với hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến sẽ triển khai đồng bộ các xã, thị trấn. Tổng kinh phí đầu tư ban đầu để hệ thống hoạt động trên 500 triệu đồng.

 UBND huyện Phú Tân yêu cầu các xã, thị trấn triển khai thực hiện trên tinh thần xã hội hóa. Do đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, vai trò của hệ thống camera an ninh, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

MỸ HẠNH