Nâng cao công tác thống kê trong lĩnh vực thông tin, truyền thông

30/07/2020 - 19:20

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong việc cập nhật, bổ sung và duy trì cơ sở dữ liệu số nhằm giúp ngành thống kê đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số.

A A

Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê Nguyễn Thị Hương và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn ký kết. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, bảo đảm tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực giữa hai  ngành.

Việc phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa hai đơn vị sẽ giúp thực hiện chiến lược phát triển ngành thống kê Việt Nam trong giai đoạn tới, đồng thời hoạch định, xây dựng chiến lược phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

Theo quy chế phối hợp, hai đơn vị cùng xây dựng văn bản pháp lý đối với các chương trình, kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê; xây dựng các hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, danh mục các cuộc điều tra thống kê, bảng phân loại thống kê thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Hai bên phối hợp thu thập dữ liệu, xây dựng phương án điều tra, triển khai, thực hiện các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cùng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan khác.

Đối với việc chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê sẽ cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông các số liệu báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và hệ thống các chỉ tiêu tổng hợp.

Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ cho Tổng cục Thống kê các dữ liệu báo cáo tình hình quản lý nhà nước ngành thông tin và truyền thông, hệ thống các chỉ tiêu tổng hợp gồm danh sách các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí, tỷ lệ người có điện thoại di động, tỷ lệ người có điện thoại thông minh (smartphone)…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, sự phối hợp giữa hai bên sẽ giúp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê.

Điều này giúp hệ thống dữ liệu của Tổng cục Thống kê đạt độ chính xác cao, xây dựng cơ sở để làm tốt công tác dự báo, đưa ra kết luận trên cơ sở số liệu.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong việc cập nhật, bổ sung và duy trì cơ sở dữ liệu số nhằm giúp ngành thống kê đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giảm bớt khối lượng công việc, số lượng lao động làm công tác thống kê.

Nếu được xây dựng quy trình thu thập thông tin bài bản thì điều tra viên dù ở bất cứ địa phương nào cũng có thể thu thập, chuyển trực tiếp dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung để các đơn vị cùng khai thác, sử dụng...

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhận định, việc thực hiện tốt quy chế giữa hai đơn vị sẽ góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông tin và truyền thông, gia tăng giá trị dữ liệu, tiết kiệm nguồn lực quốc gia, đáp ứng tốt hơn nhu cầu số liệu ngày càng tăng của người dùng.

Theo BÍCH NGUYỄN (TTXVN)