Nâng cao hiệu quả công tác kêu gọi đầu tư

16/12/2020 - 07:05

 - Đó là mục tiêu của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang nhằm thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư năm 2021. Trong đó, phải đảm bảo hoạt động xúc tiến đầu tư gắn liền với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

A A

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), An Giang xác định nông nghiệp là nền tảng kinh tế của tỉnh, dịch vụ, du lịch (DL) và công nghiệp là động lực cho phát triển; tăng chất lượng, giá trị lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và DL; nâng cao trình độ sản xuất - kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các chủ thể kinh tế; chú trọng phát triển các ngành nghề vừa tăng thu nhập của người dân, vừa tạo nguồn thu ngân sách.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngành chuyên môn phải chủ động nắm bắt tình hình kinh tế thế giới trong năm 2021, đồng thời phối hợp với sức mạnh kinh tế địa phương, thế và lực của đất nước, đảm bảo linh hoạt, không bị động trước mọi tình huống. Trong đó, việc hợp tác đầu tư cần có chọn lọc, theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đảm bảo hiệu quả công tác thu hút đầu tư trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực và các điều kiện thực tế của tỉnh, song song với việc bảo vệ tài nguyên, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là khu vực biên giới. Đặc biệt, cần tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực có thế mạnh hoặc lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển, như: hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; sản xuất giống thủy sản và cây giống, công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp chế biến; công nghiệp cơ khí; DL sinh thái, DL tâm linh. Cần ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

An Giang tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư vào một số tỉnh vùng ĐBSCL năm 2020

Để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, An Giang sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tuyến nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư dựa nền tảng khoa học và công nghệ trong năm 2021. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lẩn tránh xuất xứ, “vốn mỏng”, chuyển giá, đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng” gây tác động xấu đến nền kinh tế. Chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua công tác hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Xác định tinh thần “Thành công của doanh nghiệp (DN) là thành công của An Giang” trong hỗ trợ nhà đầu tư, tạo nền tảng vững chắc và niềm tin để nhà đầu tư thực hiện tái đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, An Giang đang tập trung nguồn lực địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế để chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất sạch và quy hoạch vùng nguyên liệu để hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư muốn đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đảm bảo đầy đủ các thông tin cơ bản để nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp và vận hành các Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh. Phân công đơn vị trực tiếp vận hành phần mềm về xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, nhằm đảm bảo khả năng tương tác trên điện thoại di động, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, DN, người dân, cán bộ quản lý, công chức thực thi công vụ dễ truy cập, tìm hiểu, tư vấn và quảng bá. Tăng cường công tác hợp tác với các Tham tán thương mại và đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan xúc tiến, cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước.

Với tiềm năng sẵn có cùng với sự chủ động trong định hướng thu hút đầu tư, An Giang sẽ tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, sẵn sàng hợp tác với tất cả các DN trong, ngoài nước với mục tiêu trở thành vùng “đất lành” cho hoạt động thu hút đầu tư ở vùng ĐBSCL.

MINH QUÂN