Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang

11/09/2019 - 17:19

 - Ngày 11-9, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Võ Thanh Tráng cho biết, qua thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang từ năm 2014-2018 và theo đơn khiếu nại, tố cáo, phát hiện nhiều sai phạm. Tổng số các khoản thực hiện chưa đúng quy định là 26,820 tỷ đồng. Một số nội dung phản ánh đúng theo đơn tố cáo.

A A

Nhiều sai phạm, thiếu sót

Công tác tuyển sinh và đào tạo hàng năm giảm: 2 năm học 2017, 2018, tuyển sinh 1.713 người học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp, so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao 2.380 người, chỉ đạt 72%. Một số ngành nghề không tuyển sinh được theo quy mô đào tạo. Đối với trình độ sơ cấp, năm học 2017 tuyển sinh 116 người; năm học 2018 không tuyển sinh được. Mất cân đối về số lượng tuyển sinh trong các ngành nghề, khó khăn trong việc phân công giảng dạy, dẫn đến tình trạng thừa giờ hoặc thiếu giờ của giáo viên ở một số khoa.

Nhiều trường hợp trước đây giáo viên giảng dạy, sau khi được phân công làm nhiệm vụ quản lý (bộ phận văn phòng) nhưng trường không tham mưu Sở Nội vụ ban hành quyết định bãi nhiệm ngạch giáo viên. Nhiều trường hợp hiện đang là giáo viên giảng dạy nhưng đến nay còn giữ ngạch nhà giáo của 2 trường cũ trước đây. Giảng dạy vượt định mức trên 200 giờ, với 19.149 giờ của 694 lượt giáo viên, số tiền 762 triệu đồng; không nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng thừa giờ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Vi phạm trong xây dựng Đề án sắp xếp bộ máy, đội ngũ giáo viên và định hướng đào tạo nghề chưa đúng trình tự... dẫn đến khi triển khai thực hiện đề án được phê duyệt phát sinh khiếu nại, tố cáo, phản ánh mất dân chủ, không đúng đối tượng tinh giản biên chế. Nghiệm thu trước phần mềm quản lý và đào tạo Union không đúng quy định, để cho Công ty Tinh Vân chỉnh sửa lại phần mềm, không đáp ứng với yêu cầu quản lý và đào tạo..., số tiền bảo hành chưa hoàn trả ngân sách là 22 triệu đồng.

Thu tiền học phí và các khoản phí dịch vụ khác gửi vào ngân hàng nhưng không lập chứng từ, nên không phân tích được chênh lệch thiếu tiền mặt 89 triệu đồng. Xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, chi không phù hợp quy định, nên nợ lương. Nguồn thu 1,588 tỷ đồng từ cho thuê tài sản không hạch toán vào quỹ nên thiếu nguồn tái đầu tư. Cho thuê Nhà thi đấu đa năng năm 2017 và ký kết hợp đồng liên kết đầu tư xây dựng sân bóng đá thứ 2 khu Ký túc xá nhưng không xin chủ trương của UBND tỉnh. Việc giao cho DNTN Trí Như khai thác khối nhà ký túc xá dành cho học viên của huyện Tịnh Biên không minh bạch, nằm ngoài chủ trương của UBND tỉnh. Thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xe trong trường năm 2016 không ràng buộc thời gian thanh toán nợ, bên thuê còn nợ 138 triệu đồng. Không vào sổ cái và thực hiện báo cáo tài chính đối với khoản tiền 339 triệu đồng và 693 triệu đồng. Nguồn thu 4,995 tỷ đồng ký túc xá không kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 99,9 triệu đồng; chưa trích lập đầy đủ 40% nguồn cải cách tiền lương, với tổng số tiền 16,084 tỷ đồng.

Trường đặt ra nội dung và chi thanh toán 6,852 tỷ đồng cho những người không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề nhà giáo và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy không đúng quy chế chi tiêu nội bộ, dẫn tới mất cân đối kinh phí, nợ lương giáo viên vào quý IV hàng năm; gây so bì, thắc mắc giữa giáo viên giảng dạy với những người làm công tác quản lý, làm phát sinh đơn kiến nghị, tố cáo. Sai phạm chi 6,852 tỷ đồng cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác cho một bộ phận viên chức quản lý và người lao động (145 người)... Tổng số các khoản thực hiện chưa đúng quy định là 26,820 tỷ đồng.

Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Công bố kết luật thanh tra sai phạm của Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề An Giang

Trường Cao đẳng Nghề An Giang, nơi xảy ra sai phạm

Kiên quyết xử lý

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề và các cá nhân liên quan giai đoạn 2014-2018. Đề nghị trường kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý tập thể và cá nhân. Xử lý về kinh tế: đối với tổng số tiền các khoản thực hiện chưa đúng quy định là 26,820 tỷ đồng: thu hồi 302 triệu đồng, xử lý khác 26,518 tỷ đồng (gồm khắc phục hoàn trả nguồn cải cách tiền lương số tiền 16,084 tỷ đồng; có biện pháp xử lý chi thanh toán cho những người không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp ưu đãi giảng dạy số tiền 6,852 tỷ đồng; rút kinh nghiệm, chấn chỉnh số tiền 3,582 tỷ đồng).      

Qua sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng và Kế toán trưởng; kiện toàn, củng cố về tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện tinh giản biên chế, bãi nhiệm, bổ nhiệm ngạch viên chức nhà giáo đúng quy định.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quyết toán không phát hiện việc trường chi thanh toán cho những người không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp 25% ưu đãi giảng dạy; thiếu kiên quyết xử lý đối với những tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính của trường. Có biện pháp xử lý việc chưa trích lập đầy đủ 40% nguồn cải cách tiền lương, số tiền 16,084 tỷ đồng; xử lý số tiền 6,852 tỷ đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có giải pháp khắc phục thực trạng tuyển sinh, đào tạo nghề ngày càng sụt giảm; tình trạng thiếu giờ, thừa giờ của giáo viên và việc khắc phục phần mềm quản lý-đào tạo Union. Tham mưu đổi mới chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, điều lệ hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của trường. Kho bạc Nhà nước kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong công tác thanh toán kinh phí của trường.

                Bài, ảnh: HẠNH CHÂU