Nhơn Hưng vững bước đi lên!

10/06/2020 - 05:07

 - Nhiệm kỳ 2020-2025, hệ thống chính trị xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên, An Giang) xác định sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy đoàn kết, dân chủ và nỗ lực phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, phấn đấu đưa Nhơn Hưng lên phường trong lộ trình chung, góp phần để huyện Tịnh Biên trở thành thị xã trong tương lai.

A A

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Hưng đã phát huy truyền thống anh hùng trong công cuộc kiến thiết quê hương. Từ vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, Nhơn Hưng đã dần “thay da đổi thịt”, trở thành xã nông thôn mới với bộ mặt cảnh quan sáng - xanh - sạch, hạ tầng giao thông thông suốt, đời sống nhân dân được nâng cao.

Nhiệm kỳ qua, Nhơn Hưng đã phấn đấu thực hiện thắng lợi 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, với nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương và sự đồng lòng của người dân, Nhơn Hưng đã hoàn thành mục tiêu trở thành xã nông thôn mới  của huyện Tịnh Biên sớm hơn lộ trình đề ra, trở thành điển hình tiêu biểu trong việc huy động “sức dân” để xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, địa phương xác định nông nghiệp vẫn là nền tảng cho hoạt động kinh tế cần được phát triển toàn diện. Tổng diện tích gieo trồng của Nhơn Hưng đạt 2.615ha, với năng suất bình quân 5-6 tấn/ha/vụ. Nông dân trong xã đã ứng dụng tốt các chương trình “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” và phát huy hiệu quả dự án VnSAT để làm sức bật cho sản xuất nông nghiệp địa phương. Ngoài ra, xã tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng thế mạnh trên địa bàn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh đại hội

Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Nhơn Hưng còn quan tâm việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, như: hầm bí mật Văn phòng Huyện ủy, chốt thép Nhơn Hưng, chùa Hòa Thạnh. Đặc biệt, địa phương đã vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, đóng góp kinh phí nâng cấp, mở mới các tuyến đường dài 5km, với kinh phí thực hiện khoảng 12 tỷ đồng, làm cho bộ mặt nông thôn càng thêm khởi sắc…

Trong công tác xây dựng chính quyền, HĐND xã đã nâng cao chất lượng hoạt động của những kỳ họp, những lần tiếp xúc cử tri, phát huy vai trò các đại biểu trong việc tiếp thu ý kiến, đề xuất của người dân và yêu cầu UBND xã giải quyết nhanh chóng. Bên cạnh đó, UBND xã cũng cải tiến phương pháp, lối làm việc, đề cao trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính trên tinh thần trách nhiệm và thân thiện. Hệ thống mặt trận và đoàn thể địa phương phát huy tốt công tác dân vận, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của Nhơn Hưng.

Đảng ủy xã Nhơn Hưng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảm bảo tốt công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trực thuộc. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nhơn Hưng quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Đồng thời, xác định phát triển kinh tế gắn liền với ổn định chính trị, đảm bảo tốt các chế độ an sinh xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Trong đó, địa phương xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, là: xây dựng, phát triển điểm dừng chân cho du khách trên trục Quốc lộ 91; nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, phấn đấu đạt tiêu chí phường; chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh kiến trúc cảnh quan đô thị trên cơ sở xây dựng các công trình tượng đài các nhân vật lịch sử.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, Nhơn Hưng phấn đấu đến năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân lên 80 triệu đồng/người/năm; phát triển thương mại - dịch vụ trên cơ sở tăng 5% số hộ kinh doanh; phấn đấu tăng 10% mức thu ngân sách hàng năm; vận động nhân dân lát gạch vỉa hè đạt 5km; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%...

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Nhơn Hưng sẽ đổi mới hoạt động sản xuất nông nghiệp theo hướng mở, vừa đa canh, vừa thâm canh. Phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng khai thác vai trò đầu mối giao thương và kinh tế biên giới; huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận, các đoàn thể trong tình hình mới…

Với sự đoàn kết, đồng lòng của hệ thống chính trị địa phương và nhân dân, xã Nhơn Hưng đang hướng đến nhiệm kỳ 2020-2025 bằng niềm tin và nỗ lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra. Đó sẽ là động lực để địa phương phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của vùng đất anh hùng.

THANH TIẾN