Những bước tiến sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực

04/10/2018 - 08:25

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Phóng viên Báo An Giang đã có buổi trao đổi với đồng chí Lê Thị Kim Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Phú về kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua và những nhiệm vụ trọng tâm đến cuối nhiệm kỳ.

A A

Phóng viên (P.V): Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Châu Phú đã đạt được những thành tựu gì?

Đồng chí Lê Thị Kim Hồng (L.T.K.H): Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, có đến 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt 50% nghị quyết. Cụ thể, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, Châu Phú xác định nông nghiệp (NN) là nền tảng do đó đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất (SX), đồng thời, xây dựng thói quen SX mới cho người dân, hướng đến phát triển SXNN ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) và xây dựng thương hiệu cho nông sản của Châu Phú. Ước tính đến cuối năm 2018, giá trị SX đất NN đạt 169 triệu đồng/ha (tăng 19 triệu đồng/ha so với đầu nhiệm kỳ). Toàn huyện hiện có 838ha diện tích trồng lúa, vườn tạp đã chuyển sang trồng cây ăn trái; 9 dự án phục vụ SXNN ƯDCNC với tổng mức đầu tư trên 281 tỷ đồng.

Công tác đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được đẩy mạnh thực hiện, tạo mạng lưới giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu SX, sinh hoạt của nhân dân. Với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm” huyện đã nâng cấp 56 tuyến đường nông thôn kết hợp kiên cố hóa hệ thống đê bao chống lũ với tổng chiều dài 135,2km, xây dựng mới 36 cầu bê-tông, với tổng kinh phí trên 134,3 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện 17 công trình giao thông với tổng mức đầu tư trên 100,5 tỷ đồng từ vốn ngân sách huyện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8% còn 2,98%. Toàn huyện có 5/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 125% so nghị quyết).

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện bước đầu mang lại kết quả khả quan. Đến nay, huyện đã bố trí chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 100% xã, thị trấn. Thực hiện nhất thể hóa các chức danh: Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy đồng thời là Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đồng thời là Chánh thanh tra; hoàn thành sáp nhập Trung tâm văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

Những bước tiến sau nửa nhiệm kỳ nỗ lực

Châu Phú đã có 5/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 125% so nghị quyết

P.V: Xin đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú còn trăn trở điều gì trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội?

Đồng chí L.T.K.H: trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là việc triển khai thực hiện NN ƯDCNC và tái cơ cấu SXNN còn chậm, chưa đáp ứng được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nguyên nhân do người dân còn ngần ngại chuyển đổi mô hình SX và trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; nhiều dự án đầu tư NN ƯDCNC chậm triển khai; một số hợp tác xã, tổ hợp tác tuy được củng cố, nâng chất nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Ngoài ra, huyện còn gặp khó khi thực hiện một số công trình do nguồn vốn ngân sách huyện về đầu tư xây dựng còn phụ thuộc vào nguồn thu sử dụng đất nên khả năng cân đối bố trí nguồn vốn gặp khó khăn.

P.V: Châu Phú sẽ triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì trong thời gian còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020?

Đồng chí L.T.K.H: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư NN ƯDCNC trên địa bàn như: dự án tạo quỹ đất trồng cây có múi và dự án nuôi trồng thủy sản ƯDCNC tại xã Bình Phú; dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng ương giống tập trung thuộc chuỗi cá tra 3 cấp. Đồng thời, tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, tương xứng tiềm năng. Huyện sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực để cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật, tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Châu Phú sẽ tập trung tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức kiểm tra và giám sát. Thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Làm tốt công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đặc biệt là nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện Châu Phú có năng lực, phẩm chất, dám nghĩ, dám làm, gắn bó với nhân dân.

P.V: Xin cám ơn đồng chí!

MỸ LINH (Thực hiện)