Những lĩnh vực sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo của OpenAI

09/02/2023 - 14:48

Các công ty công nghệ và giáo dục đã tận dụng nhiều giải pháp của OpenAI nhất, trong khi dịch vụ kinh doanh, sản xuất và tài chính cũng nằm trong danh sách sử dụng trí tuệ nhân tạo của OpenAI.

A A

Công ty triển khai và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Mỹ OpenAI đã thực sự trở nên nổi tiếng với việc phát hành ChatGPT vào tháng 11/2022.

Trên thực tế, công nghệ của OpenAI đã được hàng trăm công ty trên thế giới sử dụng.

Theo dữ liệu được công bố bởi nền tảng phần mềm doanh nghiệp Enterprise Apps Today, các công ty trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục có nhiều khả năng tận dụng các giải pháp của OpenAI nhất, trong khi dịch vụ kinh doanh, sản xuất và tài chính cũng nằm trong danh sách các ngành sử dụng trí tuệ nhân tạo OpenAI.

Theo TTXVN

 

san-pham-moi
thu-thuat-tien-ich
chuyen-doi-so