Nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

24/07/2018 - 07:17

 - “Năm 2018 là năm sơ kết giữa kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong bối cảnh tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Song, với tinh thần quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh nhà tiếp tục ổn định và phát triển”- Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết.

Mức tăng trưởng cao nhất 5 năm qua

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 6,10%, (tăng 0,76% so với 6 tháng đầu năm 2017). Tuy chưa bằng mức tăng chung của cả nước 7,08%, nhưng đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua. Những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh từng bước được tháo gỡ; kết cấu hạ tầng KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm đầu tư. Một số công trình, dự án quan trọng hoàn thành tạo sự lan tỏa trong nền KT-XH, tạo sự phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm thực hiện tốt hơn. Năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp có tiến bộ; thực hiện việc cải cách hành chính đạt nhiều kết quả; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện đáng kể. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được đảm bảo, có nhiều giải pháp có hiệu quả, góp phần kiềm chế và giảm số vụ phạm pháp hình sự, số vụ tai nạn giao thông…

Ông Vương Bình Thạnh thẳng thắn nhìn nhận: “Mặc dù UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng KT-XH 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình thời tiết diễn biến khó lường, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, tăng trưởng lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chưa đạt kế hoạch đề ra; giải ngân vốn đầu tư đạt thấp. Văn hóa - xã hội vẫn còn một số hạn chế; thái độ phục vụ, y đức đội ngũ thầy thuốc chưa chuyển biến mạnh; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, khu công nghiệp chưa xử lý triệt để. An ninh trật tự xã hội còn phức tạp. Công tác quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có mặt còn yếu kém.

Qua kết quả KT-XH 6 tháng đầu năm, những hạn chế và dự báo tình hình trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh”.

Nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

Quan tâm, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2018

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ và có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong 6 tháng cuối năm 2018 HĐND tỉnh đã thông qua. Theo đó, tập trung phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 đã đề ra. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành. Đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt và tập trung phát triển du lịch, nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Tiếp tục triển khai kế hoạch, lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao (giai đoạn 2018-2020). Quan tâm triển khai thực hiện các cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư và bố trí nguồn vốn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để thu hút các dự án vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, chất cấm trong chăn nuôi. Quan tâm đến bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển KT hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới. Tích cực chỉ đạo xây dựng NTM ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh, nhất là những xã phấn đấu đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM năm 2018…

Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo của các trường; chất lượng khám, chữa bệnh và trách nhiệm, phẩm chất y đức đối với Nhân dân... Chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá để đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm tai nạn giao thông…

Ông Võ Anh Kiệt kêu gọi toàn thể các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

THU THẢO