Nông dân An Giang thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

17/08/2022 - 02:44

 - Với chủ đề “Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị”, Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX là nơi tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giai đoạn 2019-2022. Qua đó, cổ vũ nông dân An Giang cùng hăng hái thi đua lao động, sản xuất và làm giàu trên chính quê hương mình.

A A

Kết quả tích cực

Giai đoạn 2019-2022, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đã đẩy mạnh phát triển phong trào SXKD giỏi cả về số lượng và chất lượng, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo đó, tổng số hộ nông dân đạt danh hiệu “Hộ nông dân SXKD giỏi” các cấp là 86.118 hộ, chiếm  84,56% số hộ đăng ký. Số hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp cơ sở là 58.282 hộ, chiếm 67,67%; số hộ đạt danh hiệu cấp huyện là 19.080 hộ, chiếm 22,16% và cấp tỉnh 8.756 hộ, chiếm 10,17%. Đặc biệt, đã có 1.035 hộ đạt danh hiệu “Doanh nhân nông thôn” giai đoạn 2019-2022.

“Một trong những kết quả nổi bật của phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giai đoạn 2019-2022 là số hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm đạt 2.454 hộ, tăng 3 lần so với giai đoạn 2017-2019. Tổng doanh thu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh trên 11.525 tỷ đồng, hộ nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất là 26,25 tỷ đồng/hộ/năm. Đây là những con số tích cực, phản ánh sự phát triển cả về chất lượng và số lượng trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của tỉnh” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên phân tích.

Cùng với đó, những nông dân SXKD các cấp đã giúp đỡ trên 231.580 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, về: Cây giống, con giống, máy móc, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm… với tổng số tiền trung bình trên 54 tỷ đồng/năm. Trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, các hộ nông dân SXKD giỏi trong toàn tỉnh đã hiến trên 805.000m2 đất, đóng góp 760.000 ngày công lao động và trên 300 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ Hội Nông dân các xã NTM thực hiện từ 3-5 mô hình về thu gom rác thải, lắp đặt camera an ninh và đèn đường với kinh phí trên 200 triệu đồng mỗi năm...

Không chỉ tạo ra loại hình kinh tế cá thể có hiệu quả cao, các hộ nông dân SXKD giỏi đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả SXKD với sự hỗ trợ, hướng dẫn của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 930 tổ hợp tác với 15.147 thành viên hoạt động trên các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ phi nông nghiệp...

Hội Nông dân tỉnh phấn đấu nâng chất phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi (giai đoạn 2022-2024)

Nâng chất phong trào

“Từ những kết quả đạt được, chúng tôi xác định phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, gắn với thương hiệu sản phẩm, cùng với việc phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” - ông Nguyễn Văn Nhiên xác định.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đặt ra các mục tiêu để phấn đấu thực hiện nhằm nâng chất phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giai đoạn 2022-2024. Cụ thể, phấn đấu có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký tham gia phong trào và có từ 80% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKD các cấp hàng năm. Phấn đấu số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp hàng năm tăng từ 5% trở lên.

Đến năm 2024, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình hợp tác sản xuất đạt chuẩn gắn với liên kết chuỗi của các hộ SXKD giỏi có hiệu quả, do Hội Nông dân các cấp tổ chức thực hiện. Tỷ lệ hộ SXKD giỏi cấp Trung ương đạt từ 3-5%, cấp tỉnh từ 10-12%, cấp huyện, thành phố đạt 25% và cấp cơ sở đạt 60% so với tổng số hộ SXKD giỏi.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền và đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Trong đó, công tác tuyên truyền phải theo hướng sâu sát, phù hợp từng đối tượng, gắn với việc đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Tập trung phát triển phòng trào mạnh mẽ theo hướng liên kết, xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Phối hợp các ngành chuyên môn tạo nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển SXKD thông qua các chương trình, dự án...

“Chúng tôi sẽ tích cực hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình SXKD phù hợp, gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư, chuyển giao khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp cho phong trào, nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, nông dân toàn tỉnh. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp tăng cường tư vấn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân để phong trào phát triển mạnh mẽ, cổ vũ nông dân cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp” - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.

THANH TIẾN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu