Ở An Giang, tôi thấy có mấy địa danh nghe rất lạ ông giáo?

09/09/2023 - 08:34

An Giang là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, trong đó phần lớn là người Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Các địa danh mà bạn liệt kê vốn có nguồn gốc từ tiếng Khmer, khi phiên âm ra tiếng Việt nghe lạ lạ vậy đó.