Ông giáo nghĩ cuộc cách mạng 4.0 có làm tình cảm gia đình không gắn kết như xưa không?

26/08/2023 - 09:00

 - Việc những người thân trong gia đình tụ họp mà chỉ chú tâm vào smartphone là do mỗi người tự mình không hòa nhập vào câu chuyện chung của gia đình, tự mình không “tách” mình ra khỏi smartphone chứ không phải do cuộc cách mạng 4.0 làm tình cảm gia đình không gắn kết đâu bạn ạ!