Phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

15/11/2019 - 09:32

 - Ngày 15-11, tại Tịnh Biên, hơn 1.000 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và học sinh đã tham gia lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, do UBND tỉnh tổ chức.

A A

Phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Tặng quà cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tịnh Biên

Phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Diễu hành tuyên truyền Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 có chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12, nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Đồng thời, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em; vận động toàn xã hội cùng góp sức thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

THANH TIẾN