Phát động “Thanh niên Tịnh Biên với chuyển đổi số” năm 2023

23/05/2023 - 10:17

 - Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thị đoàn Tịnh Biên phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức Lễ phát động “Thanh niên Tịnh Biên với chuyển đổi số” năm 2023, nhằm nâng cao nhận thức về Đề án 06 và chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn thị xã.

A A

Đoàn viên, thanh niên tham gia lễ phát động

Tại lễ phát động, Bí thư Thị đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong đời sống hiện nay; nêu bật những kết quả trong việc áp dụng Đề án 06 và chuyển đổi số trên địa bàn thị xã thời gian qua, như: 100% Xã đoàn, Phường đoàn thành lập “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”; tổ chức ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong Tháng Thanh niên năm 2023; tổ chức đội hình hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại bộ phận “Một cửa” xã, phường và các cơ quan, đơn vị…

Diễu hành tuyên truyền về Đề án 06 và chuyển đổi số trên địa bàn TX. Tinh Biên

Sau lễ phát động, đông đảo ĐVTN thị xã đã tham gia diễu hành tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đề án 06 và chuyển đổi số trên địa bàn thị xã và hướng dẫn, cài đặt các ứng dụng chuyển đổi số cho người dân tại phường Chi Lăng…

THANH TIẾN

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu