Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên huyện Phú Tân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

30/09/2022 - 16:04

 - Kế thừa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một trăm bài diễn thuyết hay, không bằng một tấm gương sống”, cán bộ, đảng viên ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã ra sức thi đua, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ…

A A

Hiệu quả thiết thực của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở “xứ đạo” đã được thể hiện rõ nét qua hoạt động lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, trở thành động lực tích cực trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giúp huyện cù lao ngày càng khởi sắc.

Huyện ủy Phú Tân họp giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới tác phong, nói đi đôi với làm

Thời gian qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Ðảng đã nghiêm túc lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy cho biết, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, mở rộng và phát huy dân chủ trong Đảng, thường xuyên tổ chức tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cấp ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt và nêu gương trong các mặt công tác và đời sống. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng được tăng cường, sớm phát hiện và xử lý nghiêm những biểu hiện sai lệch trong cách nói, cách làm của cán bộ, đảng viên.

Kết quả, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ huyện được nâng lên rõ rệt trong thời gian qua, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật. “Ða số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong, lề lối làm việc “gần dân, sát dân, vì dân”, “nói đi đôi với làm”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao... được nhân dân đồng tình, ủng hộ” – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy chia sẻ.

Các mô hình tiết kiệm ở cơ sở nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn được nhân rộng

Việc “nói đi đôi với làm” được cán bộ, đảng viên huyện Phú Tân thể hiện rõ nét thông qua “làm theo” Bác bằng những mô hình, phần việc cụ thể, hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Năm 2022, toàn huyện có 61/61 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện 95 mô hình (trong đó 18 mô hình mới) và 244 chi, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký 255 mô hình (trong đó 98 mô hình mới). Đa số mô hình của các chi, đảng bộ, kể cả các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.

Các mô hình góp phần chăm lo an sinh xã hội, ổn dịnh cuộc sống nhân dân

Một số mô hình như: “Tiết kiệm” từ 5.000 đồng đến 50.000 đồng/tháng/người để hỗ trợ cán bộ, đảng viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh vượt khó học giỏi, mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao vốn hỗ trợ thanh niên thoát nghèo… Cách “làm theo” nữa là thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương, như: Vận động hộ gia đình, nhân dân treo ảnh Bác, làm cột cờ, vệ sinh môi trường, đóng góp lắp đèn đường, camera an ninh, trang bị xe phòng cháy, chữa cháy, cất, sửa nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương, hiến đất mở đường, vận động cất cầu, nâng cấp và sửa chữa đường giao thông nông thôn.

Các cấp chính quyền, đoàn thể còn tích cực vận động, tuyên truyền, vận động tín đồ tham gia cùng chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Riêng các ngành thuộc khối nhà nước đăng ký thực hiện các mô hình, phần việc góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Qua thực hiện các mô hình đã phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan hệ giao tiếp hài hòa, tạo được sự hài lòng trong nhân dân.

Đảng viên đi trước, làm trước…

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Phú Tân luôn quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trong toàn đảng bộ các Quy định của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thể hiện trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Biểu dương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác năm 2022

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhìn chung, thời gian qua, đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt đời thường. Mỗi cá nhân luôn giữ gìn tác phong của người cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân. Gắn liền với vai trò, trách nhiệm từng cá nhân, đảng viên thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản công được thực hiện ngày hiệu quả... là những chuyển biến tích cực được nhìn thấy ở hầu hết cơ sở. Bên cạnh, cấp ủy, chính quyền các cấp duy trì thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân, qua đó đã kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân, những vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Gắn với nhiệm vụ năm 2022, cụ thể trong 9 tháng của năm 2022, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Phú Tân đã thể hiện tốt trách nhiệm, vai trò nêu gương của mình góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất trên các khu vực tăng 6,33% so cùng kỳ, nhiều công trình dự án được triển khai, hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm thực hiện bằng phương thức xã hội hóa.

Tổ chức đại hội điểm các Chi bộ trực thuộc

Những “quả ngọt” trong năm nỗ lực phục hồi kinh tế, đời sống nhân dân sau dịch COVID-19 từng bước được thực hiên thận trọng theo phương châm “chậm mà chắc” tạo được niềm tin, phấn khởi trong nhân dân. Phong trào thi đua lao động, phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội được các địa phương phát động mạnh mẽ, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng rộng khắp. Từ đó, góp phần làm khởi sắc vùng nông thôn tại các xã, thị trấn: Phú Hiệp, Phú Long, Phú Thành, Hiệp Xương, thị trấn Phú Mỹ. Đến nay, các mục tiêu an sinh xã hội đạt kết quả khả quan, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo...

Song song đó, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật là việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Huyện ủy năm 2022, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII). Huyện đã tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022- 2025, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn và cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ngoài ra, lãnh đạo tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (đạt chỉ tiêu tỉnh giao, 168 thanh niên)...

Những tấm gương đời thực

Thực hiện theo Kế hoạch 28-KH/BDV của Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân về “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” năm 2022, các xã, thị trấn đã đăng ký 71 mô hình thi đua cụ thể. Trong đó, có 35 mô hình của cá nhân, đi đầu là các cán bộ, đảng viên đầu ngành, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cở.

Ông Nguyễn Thành Ân đã vận động nhiều nhà hảo tâm tham gia xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện

Điển hình như Trưởng bn Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Tân Nguyễn Thành Ân đã tích cực phát huy vai trò của người cán bộ lãnh đạo trong tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng nhiều công trình thiết thực ở địa phương. Có thể kể đến, như: Phòng học Trường Tiểu học Phú Long xây dựng mới; nâng cấp, sửa chữa những cây cầu giao thông nông thôn tại các xã: Phú Long, Phú Thành, Phú Hiệp, Hiệp Xương… thay thế các cây cầu ván xuống cấp. Ông Ân còn gắn kết các đội thi công cầu thiện nguyện ở huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), đội thi công nhà, sửa chữa, xây dựng cầu đường của huyện và vận động nhân dân cùng tham gia xây dựng cầu để giảm chi phí xây dựng.

Những công trình nông thôn mới thay đổi diện mạo vùng quê

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện Phú Tân đã xây mới 6 cây cầu bê-tông cốt thép, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa do các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp. Sự trách nhiệm, đi đầu trong công việc cùng với sự tận tâm phục vụ nhân dân của các cán bộ, đảng viên không chỉ xây dựng lòng tin mà còn kết nối với những cá nhân quần chúng tích cực để huy động sức dân cùng vào cuộc thực hiện các chủ trương xây dựng nông thôn mới.

Nổi bật như cầu Trường C ở xã vùng sâu Hiệp Xương có tổng kinh phí xây dựng hơn 2,1 tỷ đồng đã hoàn thành vào tháng 7/2022 phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Mới đây, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bình Tây, nối liền đôi bờ 2 ấp Hiệp Thạnh và Hiệp Hưng. Cây cầu dự toán kinh phí xây dựng khoảng 2 tỷ đồng, trong đó gia đình ông Phạm Bình Tây, tại xã Bình Thạnh Đông tài trợ 1 tỷ đồng; bà Phan Thị Hồng Nhung (tỉnh Đồng Tháp) vận động hỗ trợ 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Huệ, đảng viên tận tụy vì dân với những đóng góp ý nghĩa ở tuổi về hưu

Đặc biệt, ở cơ sở, những đảng viên hưu trí là những tấm gương mẫu mực thể hiện trách nhiệm và sự tận tụy của mình luôn phục vụ nhân dân, đặt lợi ích vì dân trong mọi việc làm. Ông Nguyễn Văn Huệ, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hiệp Xương, nay đã về hưu, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Hiệp Thạnh. Với uy tín của mình, ông Huệ gần dân, giáo dục và vận động bà con cùng tham gia các chủ trương do chính quyền địa phương phát động.

Cá nhân ông Huệ còn đi đầu đóng tiền của, ngày công để xây dựng nhiều cây cầu nông thôn. Trong đó, phải kể đến cầu Trường B, cầu Trường C, ông Huệ góp tiền mặt 35 triệu đồng, tham gia 30 ngày công. Khi xã tiếp tục vận động xây dựng thêm cầu Bình Tây, ông Huệ vận động nhân dân được hơn 40 triệu đồng để góp kinh phí xây dựng. Công trình rải đá đường cộ Ngọn Cà Na, ông Huệ tiếp tục rút tiền túi để góp vào 4 triệu đồng…

Thi kể chuyện về những tấm gương học tập và làm theo Bác

Từ năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã chỉ đạo và tổ chức thành công hội thi kể chuyện gương “người tốt, việc tốt” để giới thiệu, tôn vinh và nhân rộng các mô hình tiên tiến, những gương người thật, việc thật ở các địa phương, đơn vị. Những việc làm từ chính người thực, việc thực, vai trò nêu gương mẫu mực của cán cán bộ, đảng viên, quần chúng… đã được tìm hiểu, viết lên những câu chuyện đẹp, nhân văn ở xứ đạo, lan tỏa giá trị và tinh thần “làm theo” Bác trên địa bàn huyện. Đây cũng là một trong những hình thức tuyên truyền và nhân rộng cá điển hình tiên tiến hiệu quả được Huyện ủy duy trì đến nay, tổ chức sâu rộng đến các đơn vị cơ sở.

Điểm nhấn từ những việc học theo Bác

Trong các bài nói, bài viết của mình, sinh thời, rất nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng từ “nêu gương”, “làm gương” để nhấn mạnh vai trò quan trọng của cán bộ, đảng viên về nêu gương cho quần chúng. Việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là điểm nhấn trong thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên huyện Phú Tân năm 2022.

Hiện nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã rà soát, bổ sung, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức ngay tại cơ quan, đơn vị. Nội dung chuẩn mực được xây dựng ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị gắn với 5 nhóm nội dung cụ thể. Một là đối với Tổ quốc, với Đảng; hai là đối với nhân dân; ba là đối với đồng chí, đồng nghiệp; bốn là đối với bản thân; năm là đối với công việc.

Huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cho huyện thuần nông vươn lên

Qua đó, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa một số nội dung chính như: Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác, gương mẫu, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, theo điều kiện đặc thù, từng đơn vị, cơ quan xây dựng đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, công tác cải cách thủ tục hành chính.

Từ đó, các chi, Đảng bộ cơ sở đã triển khai thực hiện tốt năm trọng tâm trên tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở quy định đó, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo, cuối năm tự nhận xét mặt ưu, khuyết điểm và đề ra hướng khắc phục. Đây được xem là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại và xét khen thưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

MỸ HẠNH

 

thoi-su
ban-doc-quan-tam
an-ninh-trat-tu