Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

05/08/2020 - 09:20

 - Sáng 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tịnh Biên (An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành phiên trù bị. Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, cùng 268 đảng viên tiêu biểu đại diện cho các đảng viên đến từ 62 Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tham dự đại hội.

A A

Trong phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc, nội quy đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu và cách bầu cử; thông báo danh sách các tổ thảo luận, chỉ định tổ trưởng, tổ phó, thư ký và địa điểm thảo luận.

Đại hội Đảng bộ huyện Tịnh Biên lần thứ XII sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 5 đến ngày 7-8), với các nội dung: thông qua báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020); báo cáo tổng hợp ý kiến, thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)...

Tin, ảnh: THANH TIẾN