Phú Tân chăm lo an sinh xã hội

08/10/2020 - 06:22

 - Đặc thù là huyện cù lao, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong điều kiện cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh và đời sống người dân còn khó khăn, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân (An Giang) xác định việc chăm lo phúc lợi xã hội và an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng.

A A

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương cùng triển khai thực hiện đồng bộ. Trong đó, công tác vận động quần chúng chính là vận động tín đồ các tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, những yếu tố chuẩn mực phù hợp với văn hóa, đạo đức xã hội và những giá trị cao đẹp, tích cực, hướng thiện để cùng chung tay, góp sức xây dựng quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Tân Thi Hồng Thúy cho biết, từ khi thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua thiết thực, tự giác, ngày càng có nhiều mô hình, điển hình hiệu quả được ghi nhận và từng bước nhân rộng.

Các chủ trương, chính sách chăm lo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội nhận được sự đồng thuận, chia sẻ nguồn lực của nhân dân, góp phần cùng nhà nước chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn… ở khắp các địa bàn xóm, ấp có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Kết quả đạt được đến nay rất khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách ưu đãi cho người có công và thân nhân được triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định đối với trên 2.000 người có công với cách mạng.

Qua 5 năm, toàn huyện giảm nghèo còn 1.035 hộ, chiếm tỷ lệ 1,95% (so năm 2015 có 3.611 hộ, chiếm 6,64%). Chất lượng thoát nghèo được quan tâm đầu tư theo hướng bền vững bằng tác động đồng bộ các chính sách về nhà ở, bảo hiểm y tế, miễn hoặc giảm học phí, tín dụng ngân hàng chính sách, hỗ trợ việc làm, học nghề... Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 65,02%, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt 81,3%, giải quyết việc làm cho 21.659 lao động, trong đó có 121 người hợp đồng lao động ở nước ngoài.

Chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, có 8.024 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên, được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức quyền lợi cao nhất. Giai đoạn 2016-2020, huyện đã trợ giúp đột xuất cho cho 45 hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền hơn 272 triệu đồng.

Ngoài nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách, công tác xã hội hóa hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huy động mọi nguồn lực chăm lo cho người dân thông qua thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, quỹ Cây mùa xuân…

Trong 5 năm đã vận động được 73 tỷ đồng, đạt 230% kế hoạch, hỗ trợ cất mới 903 căn nhà, sửa chữa 143 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ thường xuyên và đột xuất hơn 79.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Huyện còn ủy thác quỹ Vì người nghèo qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền 4 tỷ đồng, giúp 123 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn.

Nguồn đóng góp tiết kiệm của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn

Theo bà Thi Hồng Thúy, đi đôi với công tác chăm lo cho người nghèo, cán bộ, đảng viên trong huyện còn tham gia thực hành tiết kiệm theo Kế hoạch số 39-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kết quả đã đóng góp được 6 tỷ 152 triệu đồng, hỗ trợ 210 cán bộ, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, cất mới 49 căn nhà, sửa chữa 25 căn.

Trong dịch bệnh COVID-19, UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện và xã, thị trấn đã vận động tiền và hiện vật tổng giá trị hơn 1,77 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho 1.802 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và đồ dùng tại các điểm cách y tế ly tập trung; lắp đặt 5 máy “ATM gạo” ở 4 xã, thị trấn.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn chú trọng huy động sức dân tham gia đầu tư cho các công trình phúc lợi xã hội, nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang nâng cấp đô thị...

Địa phương đã triển khai 264 danh mục công trình xây dựng kết cấu hạ tầng, tổng vốn đầu tư 1.575 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so giai đoạn năm 2011-2015), trong đó nhân dân đóng góp bằng công sức của cải có giá trị hàng trăm tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều năm qua, huyện Phú Tân được đánh giá là một trong những điểm sáng về thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh. Những nỗ lực chăm lo đời sống cho người dân của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

MỸ HẠNH