Phú Tân triển khai chương trình công tác năm 2020 và giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn

15/01/2020 - 15:40

 - Ngày 15-1, UBND huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác của UBND huyện năm 2020 và giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các xã, thị trấn.

A A

Theo đó, huyện tiếp tục duy trì chủ đề “Năm nông nghiệp” trong năm 2020, với 34 đầu công tác và 34 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chuyển đổi đất vườn tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp; thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; xây dựng giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội...

Đồng thời, phấn đấu thu ngân sách đạt 129 tỷ đồng; duy trì và nâng chất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đào tạo nghề cho 600 lao động nông thôn và giải quyết việc làm cho 4.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2020 còn 1,95%...

MỸ HẠNH